Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 3 жилд 5 дахин багасгах