ИЗНН-ын 2012 оны УИХ-ын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн товчлол (2012 Election Platform of Civil Will Green Party) | Asia Pacific Greens

ИЗНН-ын 2012 оны УИХ-ын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн товчлол (2012 Election Platform of Civil Will Green Party)